Haal het beste uit uw managementpotentieel!

In succesvolle organisaties zijn managers een drijvende kracht achter prestaties en resultaten. Wilt u het beste uit uw talenten & management(potentieel) halen? Ik help mijn klanten om een stevig beleid op het gebied van Management Development te ontwikkelen én realiseren.

Focus in mijn ontwikkelprogramma’s:

  • uw managementfuncties nu en in de toekomst op de juiste manier invullen;
  • de persoonlijke ambities van (potentiële) managers en de ambities van de organisatie in balans brengen;
  • organisatieontwikkeling laten dragen door uw leidinggevenden;
  • bijdragen aan uw organisatieambities, door te investeren in u en uw mensen.

 

Belangrijke ingredienten van mijn programma’s:

Partnership

Mijn MD programma’s zijn ontwikkelprogramma’s, die een aantal maanden tot soms 2 jaar kunnen duren. Dat vraagt om partnership en samenwerken met u als klant. Ik treed daarbij op als expert op het gebied van ontwerp- en uitvoering van het programma en realisatie van gedragsverandering. U, als klant, bent expert op het gebied van de specifieke context. Die 2 disciplines kunnen niet zonder elkaar.

Uw strategie is mijn uitgangspunt

Mijn MD programma’s dragen bij aan de gewenste ontwikkeling van uw talenten & management(potentieel), om de uitgezette strategie en bijbehorende organisatiedoelen te helpen realiseren.

Maatwerk

Ieder MD programma is uniek en wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de klant. Derhalve investeer ik bij aanvang veel  in de relatie met u als klant met als doel de organisatie, haar mensen, de strategie en voorliggende uitdagingen te leren kennen. De aanpak en inhoud van het MD programma stem ik daarop af.