Ik help mijn klanten bij het realiseren en verzilveren van hun unieke waarde. Hiertoe ondersteun ik hen bij persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Dit doe ik o.a. door onderstaande vormen van coaching en begeleiding:

Loopbaancoaching/Outplacement
Trajecten in het kader van loopbaancoaching staan in het teken van het ontdekken van het meest vitaliserende loopbaanperspectief. Met onze cliënten ga ik in op vragen als wie ben ik (persoonlijke kracht en talenten), wat kan ik (expertise en vaardigheden) en wat wil ik (ambitie en verlangens). Door meerdere ontmoetingen tussen coach en cliënt, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende (huiswerk) opdrachten en testen, wordt gaandeweg het loopbaanperspectief geconcretiseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de te nemen stappen om dit perspectief ook daadwerkelijk te realiseren.

Voor meer informatie kunt u deze brochures downloaden:

Brochure Outplacement

Brochure Loopbaanadvies

Jobcoaching
Trajecten in het kader van jobcoaching staan in het teken van het zoeken naar antwoorden op de vraag: Hoe kom ik in mijn werk beter uit de verf? Ik ga met mijn cliënten in op persoonlijke leerdoelen en relateer dit aan de competenties die gevraagd worden in de functie op het werk. Het vergroten van persoonlijke effectiviteit, beïnvloeding en samenwerking met collega’s zijn veel voorkomende thema’s.

Teamcoaching
Mijn teamcoachingstrajecten staan in het teken van het verbeteren van de onderlinge samenwerking, het vergroten van het inzicht in jezelf en de ander, en de vraag hoe de teamwaarde optimaal tot uiting gebracht kan worden. Anders gezegd, hoe kan het team het meeste effect hebben op de omgeving en de resultaten. Ondersteuning om concrete stappen te zetten in de ontwikkeling van juniorteam naar seniorteam.

Managementcoaching
Managementcoaching ondersteunt en versterkt leidinggevenden in hun rol als manager. De manager krijgt inzicht in zijn eigen managementstijl en leert effectiever te zijn in het aansturen van medewerkers. Situationeel leiderschap, de manager als coach, effectief zijn als leidinggevende, en omgaan met weerstanden zijn veel voorkomende onderwerpen.

Methoden die ik veel gebruik in coaching zijn: DISC/Insights alwaar ik voor gecertificeerd ben, MBTI, BIG5, Biografisch werken, Kernkwadranten, NLP, TA en systemisch werk, e.a.