We zien het steeds vaker, en we worden steeds vaker gevraagd om te helpen bij gedoe in teams. Gedoe? Wat moet je erbij voorstellen? Je kent het wel. Roddel, achterklap, gepraat bij het koffieapparaat, klagen en afzetten tegen de organisatie of de leiding. Elk bedrijf heeft op zijn tijd last van gedoe. 

Overal waar wordt samengewerkt, ontstaat zo nu en dan negatieve energie, zoals ergernis, teleurstelling, ontevredenheid, boosheid, of zelfs wraakgevoelens. Gedoe dus dat zich uit in bovenstaand gedrag. Mensen gaan in de weerstand, zetten zich af tegen elkaar of tegen de leiding. En als gedoe te lang blijft bestaan, ontstaan er een collectief wantrouwen, de ergste kwaal die een organisatie kan overkomen.

Geen enkele organisatie is vrij van gedoe. Bij bijna iedere aanvraag die wij krijgen is er wel sprake van dit fenomeen in meer of mindere mate. Zeker als teams of afdelingen te maken hebben met verandering. Dan is er vrijwel altijd sprake van. Het hoort bij de onrust en onzekerheid die verandering met zich meebrengt.

Je kunt het vervelend vinden dat verandering gedoe geeft en de meeste managers vinden dat ook. Maar als we het eens omdraaien: Zonder gedoe geen verandering. Een positieve draai! Energie! En ook al is dat in beginsel negatieve energie……altijd nog beter dan het ontbreken van energie: verandermoeheid. Gedoe komt er toch! Nu nog er mee om leren gaan.

De komende tijd zullen we meer gaan schrijven over dit fenomeen, onze ervaringen en tips hoe hier mee om te gaan in teams.