Verkeerd of helemaal niet gegeven feedback is in onze ervaring een van de redenen dat relaties onder spanning komen te staan. Ergernissen worden niet of op een verkeerde manier uitgesproken, waardoor iemand zich aangevallen kan voelen. Dat is confronterend en lang niet altijd leuk. Toch kan feedback, mits juist gegeven, vaak juist voor leerzame inzichten zorgen.

Feedback is gericht op veranderbaar gedrag en is dus iets heel anders dan complimenteren en kritiek leveren. Complimenteren en kritiek leveren kunnen namelijk ook betrekking hebben op zaken waar u niets aan kunt veranderen. Complimenteert iemand u met het zorgvuldig geschreven rapport, dan kunt weinig anders dan het compliment incasseren. Feedback, zowel positief als negatief, is gericht op het veranderen van gedrag. Doordat het vaak gepaard gaat met het uitdrukken van emoties, is het wel van belang dat u er bewust en doordacht mee omgaat. Dit geldt zowel voor het ontvangen als het geven van feedback. Dit kan veel ruis, onduidelijkheid en irritaties voorkomen die tot conflicten kunnen leiden.

Tips bij het geven van feedback:

  • Doe het direct en wacht er niet te lang mee;
  • Wissel positieve en negatieve feedback af (sandwich methode);
  • Omschrijf uw observatie, benoem wat dit met u doet, en koppel hier uw verzoek of wens aan;
  • Houdt het persoonlijk en verwoord het vanuit uw gevoel;
  • Geef de ontvanger ruimte om te reageren en u eventueel vragen te stellen.

Tips bij het ontvangen van feedback:

  • Stel u open om feedback te ontvangen. Weeg de feedback af en maak uw persoonlijke afweging wat u met de feedback kunt doen;
  • Luister en vraag door om goed te begrijpen van de gever van de feedback precies bedoelt;
  • Laat degene die de feedback geeft weten wat u hiermee doet.