Succes moet je vieren! Vandaag 5 jaar geleden startte ik met Verwoerd Coaching & Consultancy.┬áMet veel dankbaarheid, trots en plezier kijk ik terug op de afgelopen periode. Ik mocht vele klanten van dienst zijn. Vele MD programma’s, teamcoachingstrajecten, intervisies, loopbaanconsulten, mediations en outplacementtrajecten verder, ervaar ik dit werk als een groot voorrecht. Eigenlijk is het geen werk. Ik zie met veel vertrouwen uit naar de komende jaren.