een team in actie

 

Recent heb ik invulling gegeven aan een opdracht om een team te helpen in het vergroten van het inzicht in elkaar en anderen. Dit met als uiteindelijk doel de samenwerking te verbeteren. Middels o.a. de DISC methode is een energieke dag ingevuld met diverse werkvormen.Een van de werkvormen was het “Bamboe toren bouwen”. Een leuke dynamische werkvorm om inzicht te krijgen in communicatiepatronen, voorkeursstijlen en kwaliteiten.