” Het is een groot verschil of men zichzelf heeft ontwikkeld, of dat men alleen maar wat geworden is”. (Werner Mitsch)

Om individuen en teams te helpen, inzicht te krijgen in zichzelf en anderen en daarmee beter te presteren, is DISC/Insights een effectieve methode. Met veel succes zet ik deze methode al jaren in om persoonlijkheid in kaart te brengen.
De vraag naar de succesvolle persoonlijkheid is zo oud als de mensheid zelf. Het bekende schaap met de 5 poten, bestaat niet. Maar succesvolle mensen en daarmee teams zijn er wel in geslaagd om:

  • hun innerlijk potentieel en
  • hun uiterlijk gedrag

met elkaar in overeenstemming te brengen. Zij zijn helemaal zichzelf en proberen niet, bewust of onbewust, een rol te spelen die niet bij hen past. Succesvolle mensen kennen zichzelf en ontwikkelen hun eigen gedragsstijl. Zij kennen hun sterke kanten, maar ook hun grenzen, en weten daar zo mee om te gaan, dat zij ook kritieke situaties of conflicten in hun beroep of relatie beheersen.

Wij leven in een tijd van steeds snellere veranderingen, technologische ontwikkelingen, wetenschappelijk randvoorwaarden en maatschappelijke trends zijn steeds minder berekenbaar. De enige constante is de mens – en zijn persoonlijkheid.

In mijn trainingen en coaching benadruk ik dat wie over zichzelf en anderen nadenkt, zijn sociale competentie verhoogd en daarmee effectiever is in het leven. Daardoor ontstaat verbetering in:

  • communicatie en teamvaardigheid
  • omgang met kritische situaties en conflicten
  • leidinggeven en beinvloeding
  • verantwoordelijkheidsbesef en zelfbewustzijn

  

De succesvolle persoon gaat eerst na welke talenten en vaardigheden hij heeft, voordat hij zijn doel stelt (Vera Birkenbihl)

Ik geloof dat ieder mens uniek is en geeft, al naar gelang de situatie en omgeving, de voorkeur aan een eigen bepaalde gedragsstijl. In mijn praktijk zie ik dat er bij veel mensen spanningen ontstaan en gevoelens van ongemak, omdat anderen anders zijn dan zijzelf.

Mensen voelen zich het meest op hun gemak, wanneer zij hun favoriete gedragsstijl kunnen gebruiken. Echter wanneer er wordt samengewerkt met andere mensen is het van belang dat dat wij ons ervan bewust zijn, dat wij allemaal verschillend zijn. Zich aanpassen aan het gedrag van een ander is geen natuurlijke, maar een aan te leren vaardigheid.

Wanneer u op de juiste wijze tegemoet komt aan de behoeften van uw collega’s, medewerkers, leidinggevenden, klanten, partner en kinderen, verbetert u uw sociale betrekkingen, werkklimaat, sfeer in het gezin en teamprestatie. DISC helpt daarbij.

Middels de online DISC  test, coaching en training  help ik teams en individuen hun prestaties te verbeteren en effectiviteit te vergroten.

Interesse gekregen? Neem gerust contact op.