Goede samenwerking komt niet vanzelf. Een juniorteam ontwikkelt zich niet automatisch naar een seniorteam. Open communicatie, overeenstemming over de werkafspraken, duidelijkheid over de taken en onderlinge verhoudingen zijn daarvoor essentieel.

Ik word regelmatig benaderd om teams te begeleiden in hun ontwikkeling. Op een speelse wijze maak ik dan vaak gebruik van het teamdoelmatigheidsmodel*. Hiermee werken, verhoogt de effectiviteit en de samenwerking in teams en maakt belangrijke aspecten van teamwork bespreekbaar: Wat is onze bijdrage, wat zijn nu eigenlijk onze belangrijkste doelen, hoe hebben wij de taken en rollen verdeeld en ook, hoe zien wij elkaar?

Het teamdoelmatigheidsmodel gaat uit van een hierarchie van 5 thema’s, waarbij de thema’s hoger in de hierachie van invloed zijn op de lager gelegen thema’s. Een onuitgesproken conflict over de rolverdeling kan bijvoorbeeld de eigenlijke oorzaak zijn van de scheve onderlinge verhoudingen. Ook kunnen verschillende opvattingen omtrent het doel van een team ertoe leiden dat werkafspraken regelmatig niet nagekomen worden.

Een team doet er dus verstandig aan om een discussie over het verbeteren van de samenwerking te starten door eerst de thema’s bovenin de piramide onder de loep te nemen.

In beeld:

Ook een impuls geven aan uw team? Neem gerust contact op.

* Uit Verbeteren van teams, Wiebe Kamminga en Jan Schouten. Thema, Zaltbommel, 1996