Mensen hebben het niet graag over conflicten, laat staan dat zij er in verzijlt raken. Toch ontstaan conflicten iedere dag en overal. Prive en op het werk. Veel mensen zijn bang voor conflicten op het werk en de mogelijke escalatie ervan.

Vaak zijn deze angsten reeel. Conflicten kunnen schade toebrengen aan relaties, personen en reputaties. Toch zit er positieve kanten aan een conflict.
Mits er effectief mee omgegaan wordt. Marijke Lingsma en Aty Boers onderscheiden er 5 in hun boekje “Help, ik coach conflicten”:

1. Conflicten maken opvattingen bespreekbaar. Bij een conflict denken veel mensen aan ruzie. Maar een conflict is in essentie niet anders dan een tegenstelling in inzichten of belangen. Als betrokkenen bereid zijn om met respect naar elkaars standpunten te kijken hoeft er niets aan de hand te zijn.

2. Conflicten leiden tot innovatie. Conflicten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een organisatie en haar medewerkers. Verschil van mening, mits effectief besproken, kan leiden tot aanscherping van ideeen en gedachten. Eeuwige harmonie is de dood in de pot. De winst bij een conflict kan zijn dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeen.

3. Conflicten zijn voorspelbaar. Voorstellingen, overtuigingen en meningen komen tot uiting in gedrag. Als dit leidt tot een zich herhalend gedrag spreken we van een patroon. Als zo’n patroon leidt tot ongewenste resultaten spreken we van een belemmerend patroon.

4. Conflicten horen bij samenwerken. Zodra mensen met elkaar samenwerken moeten zij een hoop met elkaar regelen. Er worden dan afspraken gemaakt en er wordt bepaald hoe die afspraken worden nagekomen. In de praktijk blijkt dat zakelijke geschillen vaak een relationeel aspect hebben. Iedereen is verschillend. Je kunt de ander kwalijk nemen dat hij verschillend is, maar je kan ook van de verschillen gebruik maken om er beter van te worden.

5. Conflicten aangaan voorkomt ongezond gedrag. Water bij de wijn doen, je mening niet uiten, geen ruimte innemen, altijd de gulden middenweg?….De vraag is of dit gedrag altijd voor je werkt. Vaak willen collega’s de confrontatie niet aangaan om de relatie goed te houden. Dat is jammer, want een volwassen relatie neem je serieus door de ander feedback te geven. Mond dicht houden betekent verliezen.

Als NMI registermediator ben ik regelmatig betrokken bij het coachen en bemiddelen van medewerkers die betrokken zijn bij een conflict. Een van de sleutels tot het succesvol oplossen van conflicten, ook voor managers, is niet zozeer te focussen op de standpunten, maar juist op zoek te gaan naar de onderliggende behoeften van de betrokken partijen. Zo kan escalatie worden voorkomen en samen worden gewerkt naar een oplossing.

mfn_register_logo