Projectbezoek in Oeganda

Projectbezoek in Oeganda Verwoerd Coaching en Consultancy zal in oktober een week in Oeganda zijn, om een project te bezoeken voor wees- en straatkinderen. Doel van dit kennismakingsbezoek is om te onderzoeken hoe wij dit project vanuit Nederland kunnen ondersteunen. De organisatie Foodstep Uganda zet zich in om kinderen die in Kampala op straat leven en door de overheid zijn opgepakt en vastgezet, vrij te krijgen. Na opvang bieden zij deze kinderen een hoopvolle toekomst door het geven van onderdak, scholing en kansen Lees meer

Wij verwelkomen Staedion als nieuwe klant

Wij verwelkomen Staedion als nieuwe klant Wij heten Steadion welkom als nieuwe klant. Door deze woningcooperatie in Den Haag zijn wij gevraagd een teamcoachtraject te verzorgen voor een afdeling met 12 professionals. Thema’s zullen oa. zijn: focus op doelen en wegen er naar toe, onderlinge verhoudingen en communicatie. Kortom groeien naar een volwassen team. Lees meer

Plannen maken met de “planmethode”

Vorige week heb ik een team in opstart begeleid in het maken van plannen en definiëren van ambities. Een effectieve manier hiervoor is de zgn. “planmethode”. Het is een werkmethode om teamleden gestructureerd en effectief te laten nadenken over de ambities van de afdeling, de diverse mijlpalen en de acties die nodig zijn, om de mijlpalen te realiseren. Het resultaat is een concrete missie, duidelijke doelstellingen en werkafspraken waaraan iedereen zich committeert.           Lees meer

Teamontwikkeltraject

Laatst een leuk gesprek gehad bij een potentiële nieuwe klant. De vraag die die voor lag was om een teamontwikkeltraject in te richten voor een team met professionals. Inmiddels is de offerte de deur uit en heeft de klant positief gereageerd. Lees meer

Coaching bij een verandertraject

Sinds enige tijd ben ik als coach betrokken bij de implementatie van een nieuwe visie en werkwijze, bij een organisatie in de gezondheidszorg. Mooi om te zien hoe de diverse afdelingen en teams steeds weer verschillend zijn en iets anders nodig hebben. Duidelijkheid, richting krijgen en weten waarom zijn bij professionals essentieel. Het klopt: mensen willen best veranderen, maar niet verandert worden….! Lees meer

Teamdag met de werkvorm “Marshmallow Challenge”

Teamdag met de werkvorm “Marshmallow Challenge”   Recent heb ik samen met een collega trainer en teamdag begeleid voor 30 professionals in de gezondheidszorg. Een onderdeel van deze dag was de “Marshmallow Challenge”. Een briljante werkvorm waarbij de deelnemers in subteams aan de slag gaan om een bouwwerk te maken. Hilarische taferelen gegarandeerd! Lees meer

Sponsor SHO F5

Sponsor SHO F5 Lees meer

TROTS – 5 jarig jubileum

Succes moet je vieren! Vandaag 5 jaar geleden startte ik met Verwoerd Coaching & Consultancy. Met veel dankbaarheid, trots en plezier kijk ik terug op de afgelopen periode. Ik mocht vele klanten van dienst zijn. Vele MD programma’s, teamcoachingstrajecten, intervisies, loopbaanconsulten, mediations en outplacementtrajecten verder, ervaar ik dit werk als een groot voorrecht. Eigenlijk is het geen werk. Ik zie met veel vertrouwen uit naar de komende jaren. Lees meer

“Bamboe toren” werkvorm om stijlen en kwaliteiten inzichtelijk te maken

“Bamboe toren” werkvorm om stijlen en kwaliteiten inzichtelijk te maken   Recent heb ik invulling gegeven aan een opdracht om een team te helpen in het vergroten van het inzicht in elkaar en anderen. Dit met als uiteindelijk doel de samenwerking te verbeteren. Middels o.a. de DISC methode is een energieke dag ingevuld met diverse werkvormen.Een van de werkvormen was het “Bamboe toren bouwen”. Een leuke dynamische werkvorm om inzicht te krijgen in communicatiepatronen, voorkeursstijlen en kwaliteiten. Lees meer

Gezocht: Inspiratiecoach

Werknemers hebben een grote behoefte aan coaching op de werkvloer, maar hun wens wordt vaak niet vervuld. Zo blijkt uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half. Bijna 8 op de 10 Nederlanders (78%) zeggen dat loopbaancoaching hun werkprestaties bevordert, maar slechts 56% vindt dat zijn manager een doeltreffende carrierecoach is. De voornaamste voordelen van carrierecoaching zijn volgens de ondervraagden: Meer motivatie en een grotere tevredenheid op het werk. Coaches moeten vooral beschikken over kennis, expertise en vertrouwen schenken en respect uitstralen. Een Lees meer